خانم خراسانی گرده کوهی

کارشناس

مدیر دفتر

دکتر علی مفیدیان

 

مشاور

مدیرعامل

دانش آموخته دکترای مدیریت تصمیم گیری و خط مشی، کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک، کارشناس عمران- عمران

دکتر حمیدرضا واشقانی فراهانی

دکترای مدیریت تصمیم گیری و خط مشی

کارشناس ارشد مدیریت استراتژیک

کارشناس عمران – عمران

مدیرعامل

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مدیر بازرگانی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

نادر وفایی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

مدیر بازرگانی