سرمایه‌گذاری در بازار مسکن یکی از راه‌های سرمایه‌گذاری منابع مازاد مالی خانواده‌ها و شرکت‌هاست. از آن‌جا که این فعالیت نیازمند تخصص و آگاهی از صنعت ساختمان و علوم سرمایه‌گذاری و مالی است، بهره‌گیری از این بازار برای عموم افراد سخت، پیچیده و پرخطر است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری ما این امکان را فراهم می‌کند تا افراد بتوانند با استفاده از توان متخصصان و افراد با تجربه و با نظارت اعضاء، به طور غیرمستقیم منابع مالی خود را در صندوق سرمایه گذاری ما سرمایه‌گذاری کرده و در عین پذیرفتن ریسک، از بازده مناسب‌تری در مقایسه با سایر گزینه‌ها، مانند سپرده‌های بانکی، برخوردار شوند.