ارائه طرح و مشاوره در چهار رشته ساختمانی (معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی) در مراحل اخذ پروانه ساختمانی و اجرای ساختمان در بالغ 2500 پروژه در سطح استان البرز و طرح های توجیهی پروژه های عمرانی، تولیدی و صنعتی در سطح کشور و اخذ مجوز های اداری از سازمانهای خدمات رسان و ذیصلاح وزارتخانه ها