اخذ پروانه ساختمانی و مجوز های اداری از سازمان های خدمات رسان و ذیصلاح وزارتخانه ها و انجام طرح های توجیهی پروژه های عمرانی، تولیدی و صنعتی در سطح کشور