گروه ما با توجه به اینکه امروزه با تکنولوژی بکاررفته در تولید درب و پنجره های دوجداره و به واسطه لایه گذاری های خاص و استفاده از شیشه های دوجداره ، میزان ورود نور، گرما و صدا به محیط زندگی کنترل شده و از رنگ پریدگی فرش، موکت و اثاثیه منزل جلوگیری می کند و اختراع شیشه دوجداره بی شک یکی از مهمترین تحولات صنعت ساختمان بوده است . استفاده بهتر از نور خورشید و هم زمان با آن کنترل کامل نور،گرما ، سرما ، صدا از مزیت های اصلی این نوع شیشه است . شیشه دوجداره با جلوگیری از تبادل حرارتی صرفه جویی قابل توجهی در هزینه های خرید تاسیسات گرمایشی و سرمایشی ساختمان به وجود می آورد و در بلند مدت شیشه های دوجداره هزینه های انرژی و راهبری ساختمان را نیز کاهش میدهد.درهوای سرد تعرق در سطح شیشه ها در داخل ساختمان ، علاوه بر کاهش وضوح دید، آسیب ها و خسارت جدی به مصالح ساختمانی اطراف پنجره ها وارد آورده و سبب کاهش رطوبت موجود در داخل ساختمان نیز می گردد و در امر تولید با برنامه ریزی های دقیق نیاز به تحت کنترل بودن بخش اعظم زنجیره تولید را دارد لذا به همین منظور با راه اندازی کارگاه تولید شیشه دوجداره و چند جداره در مجموعه خود داشته باشد که خود مزیت رقابتی چشم گیری برای گروه ما گردیده است