یافتن و ساختن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تبدیل فرصت به شراکت منصفانه و منفعت پایدار برای ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاران، سهام‌داران، مدیران، همکاران و شرکاء محدوده‌ی کسب‌وکار با تمرکز بر حوزه‌های منتخب و ويژه‌ای از صنعت ساختمان، صنعت مالی و بازرگانی داخلی و خارجی