ارزش های بنیادی گروه

  • قابلیت ایجاد ارزش افزوده در مدیریت پروژه‌های ساخت و دانش فنی موردنیاز
  • شهرت گروه در کیفیت محصولات و خدمات قابل‌ارائه
  • تحقیقات هوشمند بازار به‌منظور انتخاب و تعریف بهترین موقعیت و اقتصادی‌ترین محصول در سراسر کشور
  • برند معتبر و شناخته‌شده گروه در صنعت ساختمان
  • توانایی ایجاد ارزش پایدار و بلندمدت برای کلیه سهامداران و ذی‌نفعان

ارزشهای محوری

  • ایجاد انگیزه و خلاقیت، توانمندسازی و مشارکت همکاران
  • شفافیت عملکرد
  • رعایت و توسعه اخلاق حرفه‌ای
  • مشتری مداری